Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

Σύνοψη των Μεγαλύτερων Τροποποιήσεων και επεξηγηματικών Σημειώσεων WADA (Summary of Major Modification and Explanatory Notes)