Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

Εγκύκλιος Τακτικού και Έκτακτου συνεδρίου FISA 2020