Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

Οι κανονισμοί της παράκτιας κωπηλασίας

ΑΡΘΡΟ  1. – Κωπηλασία, Σκάφη, Αγώνες 

 Ένας αγώνας Παράκτιας Κωπηλασίας είναι αγώνας  στον οποίο όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές χρησιμοποιούν ειδικά κωπηλατικά σκάφη ανοιχτής θαλάσσης όπως ορίζεται σε αυτούς τους Κανονισμούς και όπου ο αγωνιστικός στίβος είναι σε ανοιχτή θάλασσα ή σε άλλο μεγάλο υδάτινο χώρο που επιτρέπει την άρτια διεξαγωγή του.

 

ΑΡΘΡΟ   2. –     Εφαρμογή

Αυτοί οι Κανονισμοί ισχύουν για τους Εθνικούς Αγώνες Παράκτιας Κωπηλασίας σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Αγώνων της ΕΚΟΦΝΣ και όχι  σε εξαίρεση αυτού. Αναφέρονται ως οφείλουν και είναι σύμφωνοι με το πνεύμα των διεθνών κανονισμών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (F.I.S.A) προσαρμοσμένοι στην Ελληνική πραγματικότητα και τον ισχύοντα αθλητικό νόμο.

 

ΑΡΘΡΟ    3 . – Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παράκτιας Κωπηλασίας

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παράκτιας Κωπηλασίας θα διεξάγεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΟΦΝΣ κατόπιν εισήγησης της επιτροπής παράκτιας κωπηλασίας.

 

ΑΡΘΡΟ   4. - Επίσημοι Αγώνες

Επίσημοι  Αγώνες είναι όσοι:

Προκηρύσσονται ή διοργανώνονται  από την Ομοσπονδία   ( Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. ) ή από σωματεία- μέλη της (κατόπιν εγκρίσεως της), διαιτητεύονται από Εθνικούς Διαιτητές και διεξάγονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις αποφάσεις τις ΕΚΟΦΝΣ.

Εθνικά Πρωταθλήματα και Πανελλήνιοι Αγώνες προκηρύσσονται μόνον από την Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. η οποία μπορεί να συνδιοργανώσει ή αναθέσει τη διοργάνωση σε σωματεία μέλη της ή άλλους φορείς.

 

ΑΡΘΡΟ  5 . Δικαίωμα Συμμετοχής - Δέσμευση

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παράκτιας Κωπηλασίας είναι ανοιχτό μόνο σε πληρώματα σωματείων που δηλώνονται από τα  σωματεία μέλη της ΕΚΟΦΝΣ και οι αθλητές τους έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας αυτής. 

Οι κωπηλάτες μπορούν να αγωνισθούν σε ένα ΠΠΠ Κωπηλασίας εάν έχουν υποβάλλει  υπογεγραμμένη φόρμα δέσμευσης στην ΕΚΟΦΝΣ. πριν την συμμετοχή του στον αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ   6. Δελτία Αθλητικής ιδιότητας – Υγείας Αθλητών

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή  αθλητή σε επίσημους αγώνες  εάν δεν έχει εγγραφεί στο Μητρώο Αθλητών  της Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. και δεν κατέχει το ειδικό Δελτίο Υγείας Αθλητού, ανανεωμένο για το τρέχον ημερολογιακό έτος, το αργότερο κατά την υποβολή της Δηλώσεως συμμετοχής .

Αθλητής σωματείου - μέλους της Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. λογίζεται από την επομένη ημέρα εκδόσεως του δελτίου του από την Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. Ο τύπος και το περιεχόμενο της αιτήσεως - δηλώσεως και του Δελτίου Αθλητή καθορίζονται από την Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ  και προβλέπεται στον κανονισμό ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ.

 

ΑΡΘΡΟ  7. –  Κατηγορίες Αγωνιζομένων

Στους αγώνες παράκτιας κωπηλασίας από την ΕΚΟΦΝΣ αναγνωρίζεται μόνο η κατηγορία ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ  8. - Κατηγορίες Σκαφών

Οι παρακάτω κατηγορίες σκαφών για άνδρες και γυναίκες αναγνωρίζονται από τη ΕΚΟΦΝΣ για την Παράκτια Κωπηλασία:

Μονό (C1X)

Διπλό (C2x)

Τετραπλό με πηδαλιούχο(C4x+) 

Τα αγωνίσματα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παράκτιας Κωπηλασίας καθορίζονται από την εγκύκλιο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

 

 ΑΡΘΡΟ  9.  –  Κατασκευή Σκαφών Παράκτιας Κωπηλασίας

Τα σκάφη της Παράκτιας Κωπηλασίας που χρησιμοποιούνται στους Εθνικούς Αγώνες της Παράκτιας Κωπηλασίας πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τρεις προϋποθέσεις:

 1. Μάξιμουμ επιτρεπόμενο μήκος συνολικά
 2. Μίνιμουμ επιτρεπόμενο βάρος του σκάφους
 3. Το ελάχιστο επιτρεπόμενο πλάτος του σκάφους που μετριέται σε δύο σημεία.

Όλες οι μετρήσεις λαμβάνονται εξωτερικά στο πλατύτερο σημείο του σκάφους:

 1. Συνολικό πλάτος
 2. Πλάτος του Δεύτερου Σημείου Μέτρησης του πλάτους του σκάφους το οποίο μετράται σε καθορισμένο ύψος από το βαθύτερο σημείο του σκάφους βάσει του παρακάτω πίνακα.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος και τα ελάχιστα επιτρεπόμενα βάρη είναι τα παρακάτω:

 

 

Μέγιστο Μήκος

Ελάχιστο Βάρος

C1x

6.00m

35kg

C2x

7.50m

60kg

 C4x+

10.70m

140kg

Δεν υπάρχει ελάχιστο μήκος για τα Σκάφη της Παράκτιας

Τα ελάχιστα επιτρεπόμενα πλάτη είναι τα εξής:

 

 

 

Δευτεροβάθμιο Σημείο Μέτρησης Πλάτους (2)

Τύπος Σκάφους

Γενικό Πλάτος

(1)

Ύψος του Σημείου Μέτρησης πάνω από το χαμηλότερο σημείο του σκάφους

Πλάτος στο Σημείο Μέτρησης

(2)

C1x

0,75m

0,19m

0,55m

C2x

1.0m

0,23m

0,70m

C4X+

1,3m

0.30m

0,90m

Στα Κωπηλατικά Σκάφη της Παράκτιας, όλοι οι κωπηλάτες πρέπει να κάθονται στη γραμμή πάνω στον άξονα του σκάφους και όλα τα πηδαλιουχούμενα σκάφη θα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε ο  πηδαλιούχος να κάθεται σε όρθια θέση στην πρύμνη  του σκάφους.

9.1 Τα Σκάφη της Παράκτιας θα πρέπει να κατασκευάζονται με τρία στεγανά μέρη.  Αυτά τα «στεγανά» μέρη μπορεί να έχουν υδατοστεγείς τάπες για την εύκολη πρόσβαση σε αυτά

Τα σκάφη θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε το εσωτερικό του σκάφους να είναι «αυτοστραγγιζόμενο». Αυτό σημαίνει ότι το νερό στο σκάφος θα αφαιρείται αυτομάτως μέσω διαμορφωμένων διόδων της κουβέρτας σε σωστή κλίση με την εμπρόσθια κίνηση του σκάφους, ή από το πάτωμα του σκάφους, που είναι κατάλληλα κατασκευασμένο για  ανοιχτή πρύμνη.

9.2.Προϋποθέσεις για τα Σκάφη Παράκτιας και για Εξοπλισμό

Όλα τα σκάφη θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας όπως ορίζονται από την ΕΚΟΦΝΣ  και όποιες επιπλέον, ορίζονται από τους διοργανωτές κάθε αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα:

Ι. Τα σκάφη θα πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές επίπλευσης ( flotation standards ) είτε με τα απαιτούμενα στεγανά μέρη ( build in ) είτε επιπροσθέτως με τη χρήση ειδικών εγκεκριμένων   σακουλών ή δοχείων πλεύσης.

ii. Όλα τα σκάφη πρέπει να έχουν ένα σωσίβιο για κάθε μέλος του πληρώματος, τα οποία θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα και εγκεκριμένα από τα διεθνή πρότυπα. Οι πηδαλιούχοι θα πρέπει να φορούν σωσίβιο καθ όλη τη διάρκεια του πλου.

iii. Τα σκάφη θα πρέπει να έχουν ένα σημείο (μάπα) ρυμούλκησης τοποθετημένο περίπου στα 100μμ πάνω από την ίσαλο γραμμή σταθερά προσαρμοσμένο στην πλώρη με ένα σχοινί 15μ περασμένο σε αυτό, για την πιθανή ρυμούλκηση του σκάφους. 

Το μάτι ( μάπα ) ρυμούλκησης και το σχοινί θα πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής για να επιτρέψουν την ασφαλή ρυμούλκηση του πλημμυρισμένου σκάφους -με  το πλήρωμα -σε ισχυρό άνεμο και συνθήκες θαλασσοταραχής.  Το σχοινί πρέπει να είναι κοντά στο χέρι του κωπηλάτη με σκοπό να μπορεί να το πετάξει σε σωστικό σκάφος εάν χρειασθεί. 

iv. Οποιοδήποτε πρόσθετο βάρος πρέπει να είναι με ασφάλεια σταθεροποιημένο πάνω στο σκάφους.

i.Κατά τη διάρκεια αγώνων Παράκτιας Κωπηλασίας, για λόγους ασφάλειας κάθε σκάφος μπορεί να φέρει εξοπλισμό επικοινωνίας ράδιο ασύρματο GPS ή τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από την Οργανωτική Επιτροπή ή από άλλη ναυτιλιακή αρχή για τέτοιους αγώνες.

v. Η Αγωνόδικος Επιτροπή δύναται να αρνηθεί την άδεια για συγκεκριμένο σκάφος ή πλήρωμα να μπει στο νερό ή να λάβει μέρος σε αγώνα εάν πιστεύει ότι το σκάφος δεν είναι ασφαλές.

 

9.3 Νούμερα Καταχώρησης Σκάφους

Όλα τα σκάφη που συμμετέχουν σε ένα παράκτιο αγώνα θα πρέπει να  έχουν καταγραφεί από την  Οργανωτική Επιτροπή πριν να μπουν στο νερό, είτε για την προπόνηση είτε για τον αγώνα και τους δίδεται ένα νούμερο αναγνώρισης της καταχώρησης του σκάφους.  Κάθε σκάφος θα πρέπει να φέρει το νούμερο καταχώρησης και στις δύο πλευρές της πλώρης κατά τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω για το λόγο της αναγνώρισης και  της ασφάλειας. Η καταχώρηση είναι ευθύνη της ομοσπονδίας ή του σωματείου  το οποίο έχει δηλώσει το πλήρωμα ή και του ίδιου του πληρώματος. Σε όποιο πλήρωμα δεν έχει καταχωρήσει το σκάφος του σύμφωνα με αυτούς τους Κανονισμούς ή δεν φέρει τον αριθμό καταχώρησης σε όλες τις συμμετοχές του σε ένα αγώνα, μπορεί να του επιβληθεί  ποινή.

Τα ατομικά νούμερα και/ή τα γράμματα που αποτελούν την αναγνώριση του σκάφους  θα πρέπει να έχουν ύψος 20εκ. και θα είναι αντίθετου χρώματος από αυτό του φόντου.

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παράκτιας Κωπηλασίας τα αναγνωριστικά νούμερα θα μοιρασθούν από την Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ.

9.4. Νούμερα πληρωμάτων

Σε αγώνες όπου τα πληρώματα χρησιμοποιούν δανεικά σκάφη για κάθε αγωνιζόμενο πλήρωμα θα πρέπει να υπάρχει ένα επιπλέον νούμερο αγωνιστικού πληρώματος εκτός από το νούμερο καταχώρησης του σκάφους.

Για αγώνες με τερματισμό στην παραλία κατά τους οποίους απαιτείται ο δηλωμένος σαν δρομέας ( συνήθως ο αρχηγός πληρώματος)  να βγει από το σκάφος και να διασχίσει την γραμμή τερματισμού με τα πόδια, κάθε δρομέας που διασχίζει την γραμμή τερματισμού θα πρέπει να επιδεικνύει το νούμερο του πληρώματός του.

 

ΑΡΘΡΟ 10. – Χαρακτηριστικά στίβου

Ο Στίβος των αγώνων για τους Αγώνες της Παράκτιας Κωπηλασίας θα εξασφαλίζει, όσο το δυνατό περισσότερο, δίκαιες και ίσες αγωνιστικές συνθήκες για όλα τα πληρώματα.  Αυτό θα απαιτεί επαρκές πλάτος στην γραμμή εκκίνησης για να επιτρέπεται  σε όλα τα πληρώματα  και σε  κάθε αγώνα να ξεκινήσουν την ίδια ώρα.

Όποτε είναι εφικτό, η Οργανωτική Επιτροπή θα σχεδιάζει τον στίβο έτσι ώστε η εξέλιξη  του αγώνα και τα σκάφη που συμμετέχουν να είναι ορατά από τους θεατές στην ακτή. Κατά τον σχεδιασμό του στίβου η Ο.Ε. θα λάβει υπόψη της τον άνεμο, την κατεύθυνση των κυμάτων, και τα χαρακτηριστικά της παραλίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εκκινήσεις ή τερματισμό στην παραλία.

Το μήκος του στίβου ορίζεται από την Ο.Ε των αγώνων και μπορεί να είναι διαφορετικό στους προκριματικούς  από ότι στους τελικούς. Σε κάθε περίπτωση αναφέρεται ρητά στη προκήρυξη  των αγώνων.

Ο στίβος μπορεί να έχει οποία μορφή ταιριάζει στην μορφολογία της τοποθεσίας που διεξάγεται ο αγώνας. Μπορεί να είναι ευθύς, ορθογώνιος, τριγωνικός ή από σημείο σε σημείο ή κάποιου άλλου σχήματος.

Για λόγους ασφαλείας, η διάταξη του στίβου δεν πρέπει να επιτρέπει στα σκάφη να κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις μέσα σε αυτόν.

Ο στίβος μπορεί να κωπηλατηθεί περισσότερες από μία φορά.  Βασικά δεν πρέπει να υπάρχει σημαδούρα στροφής σε μικρότερη απόσταση του ενός χιλιομέτρου (1χλμ) από την εκκίνηση εάν η απαιτούμενη γωνία της στροφής στη σημαδούρα είναι μεγαλύτερη των 45 μοιρών.

Όποτε ένας αγώνας έχει ξεχωριστές  προκριματικές σειρές, ο στίβος που θα χρησιμοποιηθεί για αυτές τις  σειρές,  μπορεί να είναι διαφορετικός, αλλά θα πρέπει να έχει την ίδια αγωνιστική απόσταση και να υπάρχουν  ίδιες ή παρόμοιες  αγωνιστικές συνθήκες. 

 

10.1. Σημαδούρες Στίβου

i. Ένα πλάνο του/των στίβου/ων που δείχνει την τοποθεσία όλων των σημαδούρων μαζί με την περιγραφή τους και τις θέσεις των GPS, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην Προκήρυξη των αγώνων όπως επίσης και στις οδηγίες που δίδονται στα πληρώματα κατά την άφιξή τους στον αγώνα. Το πλάνο πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο στην Επιτροπή Ελέγχου.

ii. Για λόγους ασφαλείας, όπου χρησιμοποιούνται οι σημαδούρες για να υποδεικνύουν τα σημεία στροφής, η Οργανωτική Επιτροπή θα πρέπει, να χρησιμοποιεί φουσκωτές σημαδούρες. Oι σημαδούρες που υποδεικνύουν τα σημεία στροφής, θα πρέπει, να είναι φουσκωτές σημαδούρες.

iii. H O.E. πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον καθορισμό του στίβου έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν κίνδυνοι π.χ.  (να  κολλήσουν τα σκάφη σε ρηχά νερά) (δίαυλοι ναυσιπλοΐας, λιμάνια χώροι λουομένων) κ.λ.π. Θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη σήμανση των περιοχών αυτών με την τοποθέτηση προειδοποιητικών σημαδούρων στα κατάλληλα σημεία.

10.2  Γραμμές Εκκίνησης και Τερματισμού

i. Οι νοητές γραμμές εκκίνησης και τερματισμού (εάν είναι στο νερό) ορίζονται από σημαδούρες και πρέπει να είναι ορατές από τους κριτές και να έχει διαφορετικό χρώμα από τις υπόλοιπες.

ii. Ο προσανατολισμός της γραμμής εκκίνησης ή τερματισμού θα πρέπει να είναι κατά βάση κάθετη στη διαδρομή που θα πρέπει να πάρουν τα πληρώματα μέχρι την πρώτη στροφή ( σημαδούρα ) όταν (πρόκειται για εκκίνηση) ή το προηγούμενο σημείο στροφής (σημαδούρα ) ( όταν πρόκειται για τον τερματισμό ) αντίστοιχα.

iii. Για όλους τους αγώνες, εκτός από τους αγώνες χρόνου (beach sprint ), η γραμμή εκκίνησης πρέπει να  είναι αρκετά πλατιά για να επιτρέπει σε όλους τους αγωνιζόμενους στην κούρσα να ευθυγραμμίζονται και να ξεκινούν την ίδια ώρα.

iv. Η γραμμή τερματισμού μπορεί να είναι είτε στο νερό, ή εάν μία τέτοια επιλογή είναι εφικτή, στην παραλία. Όπου υπάρχει γραμμή τερματισμού στην παραλία, ο τερματισμός θα είναι μία γραμμή τερματισμού ή μία σημαία τοποθετημένη σε ένα καθορισμένο σημείο στην παραλία και ένα πλήρωμα θα έχει τελειώσει την κούρσα του όταν ένα ή περισσότερα μέλη του πληρώματος θα έχουν διασχίσει την γραμμή ή θα έχουν αγγίξει την σημαία όπως απαιτείται.

 

10.2  – Μήκος του στίβου

Εθνικοί Αγώνες Παράκτιας Κωπηλασίας.

Κατ’ αρχήν δεν υπάρχει προκαθορισμένη αγωνιστική απόσταση και αυτό μπορεί να ποικίλλει από αγώνα σε αγώνα.  Πρέπει να γνωστοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες στην Προκήρυξη του Αγώνα. Η αγωνιστική απόσταση μπορεί να αλλάξει από τον Πρόεδρο της Αγωνοδίκου Επιτροπής σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών, σε συνεννόηση πάντα με τον Διευθυντή Αγώνων και την Οργανωτική Επιτροπή.

Ενδεικτικά και σύμφωνα με τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Παράκτιας Κωπηλασίας  η κατ’ αρχήν  αγωνιστική απόσταση είναι μεταξύ 6 και 8 χλμ και  είναι η ίδια για τους Άνδρες και τις Γυναίκες.  Η απόσταση μπορεί να ποικίλλει από τους παράγοντες που αφορούν στον κάθε στίβο ξεχωριστά για τον Αγώνα, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια, τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, την εξέλιξη της κούρσας για τους τελικούς, τη θέση των σημαδούρων, την ορατότητα των θεατών και τις εγκαταστάσεις εκκίνησης και τερματισμού. Σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, η απόσταση μπορεί να αλλάξει από την Πρόεδρο της Αγωνοδίκου επιτροπής σε συνεννόηση με τον Διευθυντή Αγώνων και την Οργανωτική Επιτροπή.

 

10.3 - Αριθμός Αγωνιστικών Διαδρομών

Οι Αγώνες της Παράκτιας Κωπηλασίας κανονικά κωπηλατούνται χωρίς όριο στον αριθμό των πληρωμάτων σε κάθε κούρσα.  Αυτό εξαρτάται από τον χώρο ( πλάτος) της οριοθετημένης εκκίνησης, το μήκος του στίβου και όλους τους λόγους ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των καιρικών συνθηκών και των προβλέψεων των σωστικών σκαφών.  Δεν θα υπάρχουν οριοθετημένες αγωνιστικές διαδρομές.  Όπου υπάρχει όριο στο πλάτος της γραμμής εκκίνησης, η οργανωτική επιτροπή θα υποδεικνύει στην Προκήρυξη του Αγώνα και με την ενημέρωση των πληρωμάτων, το μέγιστο αριθμό των σκαφών που μπορεί να φιλοξενηθεί στη γραμμή εκκίνησης, μία φορά σε κάθε κατηγορία.

 

ΑΡΘΡΟ  11.- Ασφάλεια – Γενικές Αρχές

11.1. Διευθυντής Αγώνων

Η Οργανωτική Επιτροπή θα ορίσει έναν Διευθυντή Αγώνων ο οποίος θα είναι εξοικειωμένος/θα γνωρίζει πολύ καλά/ τις τοπικές συνθήκες νερού και ο οποίος θα έχει εμπειρία στους Αγώνες της Παράκτιας Κωπηλασίας. Ο Διευθυντής Αγώνων θα είναι υπεύθυνος για όλες τις επικοινωνίες με τις τοπικές ναυτιλιακές αρχές και θα εξασφαλίσει ότι όλες οι προϋποθέσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων όλων των σωστικών υπηρεσιών είναι τακτοποιημένες πριν την έναρξη των αγώνων και ότι πληρούνται όλοι οι τοπικοί ναυτικοί κανόνες και κανονισμοί. Ο Διευθυντής Αγώνων θα συνεργάζεται στενά με τον Πρόεδρο της Αγωνοδίκου Επιτροπής και θα συμμετέχει σε κάθε απόφαση σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών.  Σε κάθε περίπτωση όπου ο Διευθυντής Αγώνων και ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής δεν συμφωνούν για κάποιο θέμα σε ότι αφορά στην ασφάλεια, η απόφαση του Προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής θα επικρατήσει.

11.2. Συνάντηση Αρχηγών των Πληρωμάτων

Πριν την έναρξη του αγώνα,  η Οργανωτική Επιτροπή καλεί σε σύσκεψη τους αρχηγούς των ομάδων, πηδαλιούχους και αρχηγούς των πληρωμάτων .  Σε αυτή την συνάντηση, ο Διευθυντής των Αγώνων θα εξηγήσει και θα παρέχει στους αγωνιζόμενους, όλες τις πληροφορίες που λογικά θα ζητηθούν για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα (συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κανόνων, κινήσεις της παλίρροιας, ρεύματα, συγκεκριμένα τοπογραφικά, γνωστούς κινδύνους και κανόνες ασφαλείας).  Εάν θεωρηθεί απαραίτητο, οι πηδαλιούχοι και οι αρχηγοί των πληρωμάτων, μπορεί να προσκληθούν να δουν το στίβο από ένα ταχύπλοο της οργανωτικής επιτροπής.

11.3. Υποχρεώσεις Αθλητών

11.3.1. Γενικές Υποχρεώσεις

Όλοι οι κωπηλάτες και οι πηδαλιούχοι πρέπει:

 • Να είναι εξοικειωμένοι και να σέβονται τους ναυτικούς κανόνες καθώς και τους Αγωνιστικούς Κανονισμούς της ΕΚΟΦΝΣ.
 • Nα φορούν κατάλληλα σωσίβια ή να έχουν ατομικό σωσίβιο στο σκάφος με εύκολη και βολική πρόσβαση ανά πάσα ώρα ενόσω βρίσκονται στο σκάφος.
 • Να γνωρίζουν τι θα κάνουν σε περίπτωση που το σκάφος τους πλημμυρίσει ή αναποδογυρίσει και σε περίπτωση που το σκάφος τους χρειασθεί ρυμούλκηση.

11.3.2. Υποχρεώσεις Αρχηγού Πληρωμάτων

Σύμφωνα με τον διεθνή ναυτικό νόμο, όλα τα μετακινούμενα στο νερό σκάφη πρέπει να έχουν ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια και την πλοήγηση.  Στην Παράκτια Κωπηλασία, αυτό θα είναι ένα μέλος του πληρώματος που θα ορισθεί ο «Αρχηγός Πληρώματος».  Ο οριζόμενος Αρχηγός Πληρώματος για κάθε σκάφος θα γνωστοποιηθεί στην Οργανωτική Επιτροπή εγγράφως με την Δήλωση του πληρώματος

Πλήρωμα του οποίου ο Αρχηγός Πληρώματος δεν έχει γνωστοποιηθεί δεν θα του επιτραπεί η συμμετοχή στον αγώνα.

Ο Αρχηγός Πληρώματος είναι υπεύθυνος για:

Πριν από κάθε έξοδο:

 • Αναλαμβάνει την ευθύνη για την πληροφόρηση και αξιολόγηση των κινδύνων και την ικανότητα του πληρώματος να αντιμετωπίσει τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
 • Ενημερώνεται για τις τρέχουσες και αναμενόμενες καιρικές συνθήκες.
 • Δηλώνει την έξοδο του σκάφους στην Επιτροπή Ελέγχου, δίνοντας την ημερομηνία και την ώρα εξόδου, την εκτιμώμενη διάρκεια της εξόδου και την διαδρομή που θα ακολουθήσει το πλήρωμα. Αυτό γίνεται σε ειδικό έγγραφο το οποίο υπογράφει όταν μπαίνει στο νερό αλλά και όταν βγαίνει από αυτό.
 • Ελέγχει την κατάσταση του σκάφους και τον εξοπλισμό ασφάλειας του.

Κατά τη διάρκεια της εξόδου:

 • Εξασφαλίζει ότι το πλήρωμα σέβεται τους κανόνες πλοήγησης και ασφάλειας.
 • Απαιτεί από όλα τα μέλη του πληρώματος να φορούν τα σωσίβιά τους εφόσον το κρίνει αναγκαίο.
 • Παίρνει τις απαραίτητες αποφάσεις για την ασφάλεια του πληρώματος εάν ο καιρός χειροτερέψει.
 • Καταγράφει κάθε αλλαγή του καιρού ή του νερού οι οποίες ίσως επηρεάσουν την ασφάλεια του πληρώματος.

Μετά την έξοδο:

 • Ενημερώνει την Επιτροπή Ελέγχου για την επιστροφή του πληρώματος.
 • Ολοκληρώνει την καταχώρηση που υποδεικνύει την επιστροφή του πληρώματος.

11.3.3. Ειδικά Θέματα για την Ασφάλεια της Παράκτιας Κωπηλασίας

11.4.1 Γενικοί Κανόνες Κυκλοφορίας

Η κωπηλασία σε θάλασσα έξω από κανάλια και λιμάνια απαιτεί ειδική προσοχή στις καιρικές συνθήκες, τις παλίρροιες, ρεύματα νερού και στους γενικούς ναυτικούς κανόνες κυκλοφορίας.  Οι κωπηλάτες και οι πηδαλιούχοι θα πρέπει να ενημερωθούν για τους γενικούς εθνικούς και διεθνείς ναυτικούς κανόνες πλοήγησης καθώς επίσης και για τις  ειδικές συνθήκες της περιοχής.

Τα μέτρα ασφαλείας και οι τοπικοί κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά από την Οργανωτική Επιτροπή και την Αγωνόδικο Επιτροπή και πρέπει να τηρούνται αυστηρά και από τα πληρώματα.

11.4.2. Σημαντικοί Κανόνες για κωπηλασία στη Θάλασσα

Τα κωπηλατικά σκάφη δεν πρέπει να εμποδίζουν το πέρασμα των:

 • Σκαφών που μπορούν να πλοηγηθούν μόνο σε ένα στενό κανάλι.
 • Σκαφών με μηχανική προώθηση σε μία συγκεκριμένη διαδρομή κυκλοφορίας.
 • Πλοίων με βαρύ φορτίο.

11.4.3. Αποφεύγοντας συγκρούσεις

Όταν δύο κωπηλατικά σκάφη βρίσκονται σε μία πιθανή πορεία σύγκρουσης, και τα δύο σκάφη θα πρέπει να κινηθούν  με τέτοιο τρόπο ώστε να δώσουν χώρο μεταξύ τους. Η κίνηση αυτή γίνεται κωπηλατώντας προς τα αριστερά   των κωπηλατών («Starboard») όπως κάθονται στο σκάφος. .( εδώ ίσως θα πρέπει να δούμε και την προτεραιότητα στην στροφή στις σημαδούρες) Όσον αφορά αποφυγή σύγκρουσης στην στροφή ( σημαδούρα) , το σκάφος που βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος της σημαδούρας πρέπει να δώσει χώρο σε αυτό που βρίσκεται εσωτερικά.

11.5. Καταφύγια

Καταφύγια είναι τα λιμάνια και οι όρμοι όπου τα σκάφη μπορούν να βρουν καταφύγιο σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και όπου τα μέλη των πληρωμάτων μπορούν με ασφάλεια να αποβιβασθούν. Τέτοια καταφύγια πρέπει να γνωστοποιούνται από την Οργανωτική Επιτροπή σε όλα τα πληρώματα ως μέρος της ενημέρωσης των πληρωμάτων. Τα καταφύγια μπορεί να είναι άμεσα εξαρτώμενα από την παλίρροια, τον άνεμο και τις τρέχουσες συνθήκες.  Σύμφωνα πάντα με τις συνθήκες, μια περιοχή μπορεί να θεωρηθεί καταφύγιο μόνο σε μία ορισμένη ώρα της ημέρας και μπορεί να είναι επικίνδυνη και όχι προσβάσιμη άλλες στιγμές.  Όποια κι αν είναι η πορεία που θα ακολουθηθεί από ένα πλήρωμα, αυτό θα πρέπει να γνωρίζει όλες τις δυνατότητες πρόσβασης στα καταφύγια σύμφωνα με τα ναυτιλιακά όρια που επιβάλλονται  για τα σκάφη τους.

11.6. Ανατροπή

Τα πληρώματα θα πρέπει να εξασκούνται στις ανατροπές του σκάφους και να εξοικειώνονται με όλα τα βήματα για να εξασφαλίσουν την ασφάλειά τους.

Στην περίπτωση που έχουμε ανατροπή, οι κωπηλάτες μπορούν να ανάβουν στο σκάφος τους (χωρίς εξωτερική βοήθεια) και να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

 

ΑΡΘΡΟ  12 – Σύστημα Πρόκρισης

Η Οργανωτική Επιτροπή θα ορίσει τον μέγιστο αριθμό των πληρωμάτων που μπορούν να εκκινήσουν μαζί για κάθε αγώνα.

Εάν ο αριθμός των πληρωμάτων που λαμβάνουν μέρος σε έναν αγώνα ξεπερνά τον  αριθμό του διαθέσιμου στην γραμμή εκκίνησης χώρου, θα διεξάγονται προκριματικές σειρές.

Σ’ αυτή τη περίπτωση, ο αριθμός των πληρωμάτων που θα περάσουν στο τελικό από τον κάθε προκριματικό θα είναι ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων στην γραμμή Εκκίνησης διαιρούμενος με τον αριθμό των προκριματικών που απαιτούνται.

Ο αριθμός των πληρωμάτων σε κάθε προκριματικό θα είναι ο ίδιος ή θα υπάρχει απόκλιση ενός σκάφους με τις πρώτες σειρές να έχουν τα περισσότερα. Ο αριθμός των προκρινόμενων θα είναι ο ίδιος από κάθε σειρά.    Εάν ένας αγώνας έχει λιγότερες δηλώσεις συμμετοχής  απ’ ότι είναι οι θέσεις στην γραμμή Εκκίνησης, θα υπάρξει ένας απευθείας τελικός χωρίς προκριματικούς αγώνες

Η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να θέσει ένα όριο στον αριθμό των σκαφών σε κάθε προκριματικό και / ή το νούμερο των σκαφών που θα προκριθούν στον Τελικό.  Κατ’ αρχήν ο ελάχιστος αριθμός των σκαφών στον τελικό θα πρέπει να είναι οκτώ (8) σε κάθε  αγώνισμα και ο ανώτατος θα είναι ίσος με τον αριθμό των διαθέσιμων σκαφών ή του διαθέσιμου χώρου. Τέτοιες πληροφορίες θα συμπεριλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Αγώνων καθώς επίσης και στις πληροφορίες που θα δοθούν στα πληρώματα πριν τον αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 13 – Κλήρωση και Καθορισμός Διαδρομών

Όπου απαιτούνται προκριματικοί αγώνες, θα πραγματοποιείται  κλήρωση στη Συνάντηση των Αρχηγών των Πληρωμάτων μία ημέρα πριν την διεξαγωγή των προκριματικών ή νωρίτερα εφόσον ενδείκνυται..  Η κλήρωση θα γίνει για να αποφασισθούν ποια πληρώματα θα λάβουν μέρος σε ποιους προκριματικούς.  Δεν  γίνεται κατανομή διαδρομών.

Για τις εκκινήσεις σε ακτές όπου η γραμμή εκκίνησης δεν είναι κάθετη στην σημαδούρα της πρώτης στροφής, οι θέσεις εκκίνησης των πληρωμάτων θα κατανεμηθούν από την Αγωνόδικο Επιτροπή με τυχαία κλήρωση.

 

ΑΡΘΡΟ  14 – Αντίξοες Καιρικές Συνθήκες

Ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή των Αγώνων και την Οργανωτική Επιτροπή, θα πάρει όλες τις αποφάσεις σχετικά με οποιαδήποτε καθυστέρηση, αναβολή ή ακύρωση των αγώνων, ή για αλλαγές στην πορεία, που προκύπτουν από αντίξοες καιρικές συνθήκες ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των αγωνιζόμενων και τις δίκαιες συνθήκες στο νερό.

 

ΑΡΘΡΟ  15 – Στην Εκκίνηση

Δεν υπάρχει γραμμή εκκίνησης στους Αγώνες της Παράκτιας Κωπηλασίας.  Τα πληρώματα φέρουν πλήρη ευθύνη για τον εξοπλισμό τους σε περίπτωση ζημίας.

Τα πληρώματα θα πρέπει να είναι κοντά στην νοητή γραμμή εκκίνησης δύο λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα εκκίνησης.

Ο Αφέτης μπορεί να ξεκινήσει την κούρσα χωρίς αναφορά σε απόντα πληρώματα.

Δεν επιτρέπεται σε πλήρωμα να αγωνιστεί με μειωμένη σύνθεση.

 

ΑΡΘΡΟ    16 – Η διαδικασία εκκίνησης

16.1 Η εκκίνηση (πλωτή)

Κάθε σκάφος είναι ελεύθερο να βρει τη θέση του  στην γραμμή Εκκίνησης  (πίσω από τη νοητή γραμμή εκκίνησης) αλλά είναι στην ευθύνη του κάθε πληρώματος να εξασφαλίσει ότι δεν εμποδίζει  άλλα σκάφη.  Όπου συμβαίνει κάτι τέτοιο ή πρόκειται να συμβεί, κάθε πλήρωμα θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αποφυγής, επίσης θα πρέπει να  ακολουθήσει τις οδηγίες του Αφέτη ή του Διαιτητή οποτεδήποτε αυτές του δοθούν.

Ο Αφέτης μπορεί να βοηθηθεί από άλλους διαιτητές υπό τις δικές του εντολές.  Η θέση του Αφέτη θα είναι κατά βάση περίπου 50-100 μέτρα πίσω από την γραμμή της Εκκίνησης και θα είναι τέτοια που ο Αφέτης να έχει καθαρή εικόνα όλων των σκαφών και το σύστημα  Άφεσης να είναι ορατό  σε όλα τα πληρώματα που βρίσκονται στην Γραμμή Εκκίνησης.  Ο Αφέτης πρέπει να φορά ένα ευδιάκριτο τζάκετ.

Στην εκκίνηση θα υπάρχει ένας Κριτής ( Υπεύθυνος Άφεσης) ο οποίος θα βρίσκεται ακριβώς στη γραμμή της Εκκίνησης.

Ο Υπεύθυνος Άφεσης πρέπει να αναγνωρίζει κάθε σκάφος που βρίσκεται μέσα στη γραμμή εκκίνησης τη στιγμή που δίδεται το σήμα εκκίνησης. Σε αυτή την περίπτωση ειδοποιεί τον Αφέτη για τα σκάφη που δεν πήραν σωστή εκκίνηση.  Αυτά πρέπει να ενημερωθούν άμεσα για την τυχόν ποινή.

Η διαδικασία εκκίνησης θα είναι ως ακολούθως:

i. Είναι ευθύνη του κάθε πληρώματος να εξασφαλίσει ότι κανένα μέρος του σκάφους του δεν είναι  πάνω ή μπροστά από τη νοητή γραμμή εκκίνησης τη στιγμή που δίδεται το σήμα εκκίνησης. Ο Υπεύθυνος Άφεσης  δεν θα είναι υποχρεωμένος να δώσει οδηγίες στα πληρώματα αυτά πριν δοθεί το σήμα εκκίνησης. Τα πληρώματα στην περιοχή Εκκίνησης θα ακολουθούν στενά τις οδηγίες του Αφέτη ή του Διαιτητή. Κάθε πλήρωμα που δεν ακολουθεί τέτοιες οδηγίες μπορεί να τιμωρηθεί.  Αφότου δοθούν τα 3λεπτα, 2λεπτα και 1 λεπτού σήματα αντίστοιχα όπως προβλέπεται στις παραγράφους (iii), (vi) και (vii) αυτού του Κανονισμού, ο Αφέτης μπορεί να ξεκινήσει τον αγώνα την προγραμματισμένη ώρα χωρίς να αναφερθεί στη θέση του κάθε πληρώματος (roll call)
ii. Τρία λεπτά πριν την εκκίνηση ο Αφέτης:

 • Θα υψώσει ταυτόχρονα τρεις μπάλες μία πάνω από την άλλη (κάθε μπάλα θα έχει λευκό σταυρό σε κόκκινο φόντο, θα είναι εμφανώς ορατή από την γραμμή Εκκίνησης και δεν θα είναι μικρότερη από 50εκ σε διάμετρο) και
 • Θα ακουστούν 3 καθαροί, σύντομοι συριγμοί με την κόρνα .
 • Όλα τα σκάφη θα παραμείνουν κοντά στην γραμμή εκκίνησης. Με την λήξη των 3ων λεπτών η εκκίνηση μπορεί να δοθεί ακόμη κι αν ορισμένα σκάφη δεν έχουν μπει στη θέση εκκίνησης.
 • Κάθε πλήρωμα θα είναι υπεύθυνο για να γνωρίζει την ώρα που υπολείπεται πριν την εκκίνηση. Είναι ευθύνη των πληρωμάτων να βρίσκονται κοντά στη γραμμή εκκίνησης της κούρσας και να μην προκαλέσουν εσφαλμένη εκκίνηση.  Δεν θα δοθούν οδηγίες στα πληρώματα σχετικές με την ευθυγράμμιση εκτός και αν ο Υπεύθυνος Άφεσης  θεωρήσει ότι  πολλά σκάφη είναι μέσα από τη γραμμή εκκίνησης και ότι ο αγώνας δεν μπορεί να ξεκινήσει με ασφαλή ή δίκαιο τρόπο.
 • Δύο λεπτά πριν την ώρα εκκίνησης, ο Αφέτης ταυτόχρονα θα:
 • Χαμηλώσει μία από τις τρεις υψωμένες μπάλες και;
  θα ηχήσει 2 σύντομους συριγμούς με την κόρνα

iii. Τη στιγμή της Εκκίνησης, ο Αφέτης θα δώσει το σήμα για την Εκκίνηση κάνοντας ταυτόχρονα τα παρακάτω:

 • Κατεβάζοντας τη μία μπάλα και
 • Κάνοντας έναν μακρύ συριγμό με την κόρνα.

 

 iv. Εάν ο Υπεύθυνος Άφεσης θεωρήσει ότι πολλά πληρώματα είναι πάνω ή μπροστά από την γραμμή της Εκκίνησης την καθορισμένη ώρα, ή αν ο Αφέτης θεωρήσει ότι πολλά πληρώματα έχουν καθυστερήσει να πάνε στην Εκκίνηση για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους, έχει δικαίωμα να καθυστερήσει την Εκκίνηση. Εναλλακτικά μπορεί να δώσει εκκίνηση και να επιβάλλει κυρώσεις όπως προβλέπονται σε αυτούς τους Κανονισμούς.

 

16.2. Η Εκκίνηση (Εκκίνηση από την Ακτή) 

i. Tα σκάφη θα παραταχθούν σε σειρά στην Ακτή κοντά στο νερό. Εάν η θέση εκκίνησης των σκαφών έχει κατανεμηθεί, τα σκάφη θα μπουν στη σειρά σύμφωνα με αυτές τις θέσεις.

ii. Ο Αφέτης θα κατευθύνει τα πληρώματα να μπουν στο νερό καθώς και να κρατήσουν τα σκάφη τους περίπου 8 μέτρα μακριά από την άκρη του νερού. Σε μία φυσιολογική εκκίνηση από την ακτή, όλα τα μέλη των πληρωμάτων θα κρατούν τα σκάφη τους για μπορούν να ξεκινήσουν την επιβίβαση μόλις δοθεί το σήμα της εκκίνησης.

Ο Αφέτης θα διατάξει τα πληρώματα να ετοιμαστούν και να βάλουν τα σκάφη τους στο νερό. Ο Υπεύθυνος της Άφεσης θα είναι ο αποκλειστικός κριτής που θα ελέγξει αν τα σκάφη είναι στη σωστή σειρά.

Εάν δοθεί εκκίνηση με τρέξιμο, ένα οριζόμενο μέρος του πληρώματος από κάθε πλήρωμα θα είναι ο δρομέας ( συνήθως ο αρχηγός).  Ο δρομέας θα ξεκινήσει πίσω από μία γραμμή εκκίνησης τρεξίματος στην παραλία και όταν δοθεί το σήμα θα τρέξει ως το σκάφος του για να ενωθεί με τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος.

Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος θα κρατούν τα σκάφη τους μέσα στο νερό και μπορούν να ξεκινήσουν την επιβίβαση στο σκάφος τους  μόνο όταν δοθεί το σήμα της εκκίνησης.

Ο  πηδαλιούχος μόνο  μπορεί να είναι βρίσκεται σε αυτή τη φάση μέσα στο σκάφος .

Άτομα που κρατούν τα σκάφη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα σκιφ και τα άλλα σκάφη με σχετική απόφαση του Αφέτη.

iii. Είναι ευθύνη του κάθε πληρώματος να εξασφαλίσει ότι το σκάφος τους δεν εμποδίζει άλλα σκάφη.  Όπου συμβαίνει κάτι τέτοιο ή πρόκειται να συμβεί, κάθε πλήρωμα θα πρέπει να λάβει τα  απαραίτητα μέτρα προκειμένου να το αποφύγει, ακολουθώντας τις οδηγίες του Αφέτη ή του Διαιτητή.  Ένα πλήρωμα που παρεμποδίζει ένα άλλο μπορεί να τιμωρηθεί από τον Αφέτη ή τον Διαιτητή.

16.3  Η Διαδικασία Εκκίνησης (Εκκίνηση στην ακτή)

Ο Αφέτης μπορεί να ζητήσει βοήθεια από άλλους διαιτητές υπό τις δικές του οδηγίες.  Η θέση του Αφέτη θα είναι τέτοια ώστε να μπορεί να έχει μία καθαρή εικόνα της νοητής γραμμής εκκίνησης και  ότι όλα τα σκάφη και τα σήματα εκκίνησης είναι ευκρινώς ορατά σε όλους τους αγωνιζόμενους.  Ο Αφέτης θα πρέπει να φορά ένα ευδιάκριτο τζάκετ.

Ο Αφέτης θα ενημερώσει τα πληρώματα όταν απομένουν πέντε λεπτά, τέσσερα λεπτά  και τρία λεπτά πριν την εκκίνηση.

Θα υπάρχει ένας Κριτής στην Εκκίνηση σε θέση που να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα του.  Ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου έχει δικαίωμα να τοποθετήσει και δεύτερο Κριτή στην Εκκίνηση.

Ο Κριτής στην Εκκίνηση από την ακτή, θα είναι υπεύθυνος για να υποδείξει κάθε δρομέα που διασχίζει την γραμμή εκκίνησης πριν δοθεί το σήμα εκκίνησης.

Η διαδικασία εκκίνησης από την ακτή έχει ως ακολούθως:

 1. Tα πληρώματα θα πρέπει να είναι στις θέσεις εκκίνησης, (σε περίπτωση running start) οι υποψήφιοι δρομείς θα πρέπει να είναι στην γραμμή εκκίνησης και υπό τον έλεγχο του Αφέτη δύο λεπτά πριν την ώρα έναρξης της κούρσας τους.
 2. Ο Αφέτης έχει δικαίωμα να τιμωρήσει ένα πλήρωμα του οποίου ο δρομέας έχει καθυστερήσει να πάει στην εκκίνηση όπως επίσης έχει δικαίωμα να ξεκινήσει την κούρσα χωρίς να αναφερθεί στους απόντες.
 3. Όταν απομένουν δύο λεπτά για την εκκίνηση, ο Αφέτης θα πει «Δύο λεπτά!»
 4. Την ώρα της εκκίνησης, ο Αφέτης θα δώσει το σήμα για την εκκίνηση από θέση που θα είναι ορατός από όλους τους δρομείς πληρωμάτων, υψώνοντας και κατεβάζοντας προς τα κάτω τη κόκκινη σημαία, παράλληλα με τον ήχο της κόρνας.

Η Επίσημη εκκίνηση της κούρσας θα γίνει τη στιγμή που θα κατέβει η  σημαία.

16.4. Καθυστερήσεις στην Εκκίνηση

Εάν η εκκίνηση σε μία συγκεκριμένη σειρά σκάφων καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο, ο Αφέτης πρέπει να ενημερώσει για την καθυστέρηση τα σκάφη αυτής της  σειράς.

Εάν υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσει ολόκληρος ο αγώνας ο Αφέτης θα χαμηλώσει όλα τα σήματα και θα ξεκινήσει την διαδικασία της αντίστροφης μέτρησης των 3ών λεπτών ξανά αφότου το ανακοινώσει στα πληρώματα που περιμένουν.

 

ΑΡΘΡΟ  17  – Εσφαλμένη Εκκίνηση

Μη σταθερή Εκκίνηση – Ένα πλήρωμα διαπράττει μία εσφαλμένη εκκίνηση όταν μέρος του σκάφους ή εξοπλισμός βρίσκονται επάνω ή μπροστά από  τη Γραμμή Εκκίνησης τη στιγμή που δίδεται το σήμα Εκκίνησης.

Εκκίνηση στην Ακτή – Ένα πλήρωμα διαπράττει εσφαλμένη εκκίνηση στην περίπτωση που ο δρομέας του πληρώματος,  διασχίσει την οριζόμενη γραμμή εκκίνησης πριν δοθεί το σήμα εκκίνησης και σε όλες τις περιπτώσεις που κάποιο/α μέλος/οι του πληρώματος ξεκινήσουν την επιβίβαση στο σκάφους τους πριν δοθεί το σήμα της εκκίνησης.

Ο Υπεύθυνος της Εκκίνησης θα είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος χαρακτηρισμού μιας εκκίνησης ως εσφαλμένη.

17.1.  Συνέπειες μιας Εσφαλμένης Εκκίνησης.

17.1.1. Ατομική Εσφαλμένη Εκκίνηση
i. Mη σταθερή Εκκίνηση – Ένα πλήρωμα που διαπράττει μία Εσφαλμένη Εκκίνηση θα του επιτραπεί να συνεχίσει την κούρσα του αλλά θα λάβει μία 2λεπτη τιμωρία και αμέσως θα ενημερωθεί για την τιμωρία που θα λάβει από τον διαιτητή με ηχητικό και οπτικό μέσο (τηλεβόα και πινακίδα με ποινή)

ii.Εκκίνηση στην Ακτή – Κάθε φορά που διαπράττεται μία εσφαλμένη εκκίνηση, είτε από ένα δρομέα ή από μέλος του πληρώματος, ο Υπεύθυνος της Εκκίνησης θα διακόψει την κούρσα και  θα ενημερώσει το πλήρωμα ότι έχει διαπράξει μία εσφαλμένη εκκίνηση και θα ενημερώσει τον Αφέτη ακολούθως. Σε περίπτωση επανεκκίνησης του αγώνα, ο Αφέτης θα επιβάλλει τιμωρία 10 δευτερολέπτων σε αυτό το πλήρωμα και γι αυτό το λόγο ( ενώ ο δρομέας θα εκκινήσει κανονικά) αυτό το πλήρωμα θα είναι υποχρεωμένο να περιμένει για 10 δευτερόλεπτα αφού δοθεί το σήμα της εκκίνησης των σκαφών πριν κάνουν οποιαδήποτε κίνηση για να ξεκινήσουν την κούρσα τους.  Ο Αφέτης θα υποδείξει προφορικά και με τη σημαία ότι έχουν παρέλθει τα 10 δευτερόλεπτα και το πλήρωμα μπορεί να ξεκινήσει.

Ένα πλήρωμα που θα προκαλέσει δύο εσφαλμένες εκκινήσεις στον ίδιο αγώνα σε Εκκίνηση στην Ακτή θα αποκλεισθεί από τον Αφέτη.

17.1.2. Πολλαπλή Εσφαλμένη Εκκίνηση

Εάν σε έναν αγώνα ο Υπεύθυνος Εκκίνησης υποδείξει ότι  ένας αριθμός σκαφών έχει διαπράξει μία εσφαλμένη εκκίνηση, ο Αφέτης έχει δικαίωμα να αποφασίσει να σταματήσει την κούρσα και να δώσει ξανά την εκκίνηση ή μπορεί να επιτρέψει στην κούρσα να συνεχίσει και θα επιβάλλει ποινή στα εμπλεκόμενα σκάφη.  Εάν αποφασίσει να σταματήσει τον αγώνα, ο Αφέτης  θα το κάνει υψώνοντας κόκκινη σημαία  και ηχώντας επαναλαμβανόμενους συριγμούς με την κόρνα.  Εάν προκληθεί μαζική εσφαλμένη εκκίνηση λόγω κακών καιρικών συνθηκών ή άλλους εξωτερικούς παράγοντες αλλά ο Υπεύθυνος της Εκκίνησης θεωρήσει ότι η Εκκίνηση ήταν δίκαιη, μπορεί να συμβουλέψει τον Αφέτη να επιτρέψει την συνέχιση του αγώνα με ή χωρίς ποινές.

 

ΑΡΘΡΟ  18 – Ευθύνη των Κωπηλατών

Όλα τα πληρώματα θα αγωνισθούν σύμφωνα με τους κανόνες.  Εάν ένα πλήρωμα δεν συμμορφωθεί με τους κανόνες, εάν παρεμποδίζει ή αποκτά κάποιο πλεονέκτημα με οποιονδήποτε τρόπο, μπορεί να τιμωρηθεί.

Ένα πλήρωμα, το οποίο για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρώσει το πρόγραμμα όπως ορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή, δεν ολοκληρώσει τις στροφές και δεν στρίψει από όλες ή μία από τις σημαδούρες, είναι υπεύθυνο να το δηλώσει στον Υπεύθυνο Τερματισμού ή σε κάποιον άλλο Διαιτητή ή στην Οργανωτική Επιτροπή στο τέλος του αγώνα

Το αποτέλεσμα ενός τέτοιου πληρώματος θα έχει την ένδειξη Δ Τ -ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ.

Στην περίπτωση που ένα σκάφος περάσει μέσα από τη σημαδούρα, για να μην ακυρωθεί, έχει το δικαίωνα να γυρίσει πίσω ( με ασφάλεια και χωρίς να παρεμποδίσει άλλο σκάφος) και να περάσει από την εξωτερική πλευρά αυτής συνεχίζοντας προς τον τερματισμό.          

 

ΑΡΘΡΟ   19 – Παρεμπόδιση

Ένα πλήρωμα παρεμποδίζει ένα άλλο πλήρωμα όταν

 • αυτό αλλάζει πορεία για να εμποδίσει το άλλο πλήρωμα να περάσει.
 • Εάν δεν του κάνει χώρο όταν αυτό απαιτηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό
 • εάν προκαλέσει σύγκρουση με ένα άλλο πλήρωμα επειδή δεν έκανε χώρο για να περάσει σύμφωνα με τους κανονισμούς.

19.1.  Κανόνες για το πως να δίνουμε χώρο σε ένα πλήρωμα

Όταν τρία ή περισσότερα πληρώματα είναι στην ίδια γραμμή και ένας πηδαλιούχος ευλόγως κρίνει ότι δεν υπάρχει αρκετός χώρος μεταξύ του σκάφους και των άλλων ο πηδαλιούχος μπορεί να καλέσει με τον αριθμό του σκάφους ένα από τα πληρώματα και να πει «(Αριθμός Σκάφους--!)» - «Προσοχή!» - «Κάντε χώρο!!» και το καλούμενο σκάφος πρέπει να αλλάξει την πορεία του επαρκώς για να αφήσει στο σκάφος που το καλεί αρκετό χώρο, αλλιώς μπορεί να του επιβληθεί ποινή από τον Διαιτητή. Σε αυτή την περίπτωση ο υπαίτιος μπορεί και να αποβληθεί από το αγώνισμα.

Κανένα σκάφος ή σκάφη δεν μπορούν σκόπιμα να προκαλέσουν παρεμπόδιση σε κάποιο άλλο σκάφος το οποίο είναι σε πορεία προς μία σημαδούρα στροφής  ή άλλο σημάδι του στίβου.

Εάν δύο ή περισσότερα πληρώματα συνεργαστούν για να προκαλέσουν μειονέκτημα σε ένα άλλο πλήρωμα ή πληρώματα ή για να βοηθήσουν άλλο πλήρωμα ή πληρώματα σε αυτό, τότε όλα τα πληρώματα του σωματείου/ων  που έχουν αναμιχθεί σε μία τέτοια πράξη συνεργασίας μπορεί να αποκλεισθούν.

19.2. Συγκρούσεις

Σε περίπτωση συγκρούσεων (σκαφών ή κουπιών), και σε περίπτωση που ένα από τα πληρώματα διαμαρτυρηθεί, ο Διαιτητής θα αποφασίσει ποιανού ήταν το λάθος και μπορεί να επιβάλλει ποινή στο υπεύθυνο για τη σύγκρουση σκάφος.

19.3. Προσπέραση

Είναι ευθύνη του πληρώματος που προσπερνά να μην παρεμποδίσει το προσπερνούμενο. Ένα πλήρωμα που το προσπερνούν δεν πρέπει να εμποδίσει την πορεία του προσπερνώντος. 

Εάν ένα πλήρωμα κατά την προσπέραση παρεμποδίσει το πλήρωμα που προσπερνά αλλάζοντας την πορεία του ή με κάθε άλλο τρόπο, ο Διαιτητής μπορεί να τιμωρήσει το πλήρωμα που προκάλεσε την παρεμπόδιση επιβάλλοντας του χρονική ποινή 60 δευτερολέπτων, ή μπορεί να επιβάλει άλλη ποινή όπως ορίζει ο παρόν κανονισμός.

19.4. Στρίβοντας από τη Σημαδούρα Στροφής

Στις σημαδούρες στροφής τα πληρώματα θα πρέπει να αποφύγουν την παρεμπόδιση άλλων πληρωμάτων και να τηρήσουν τους κανόνες της προσπέρασης.

Τα πληρώματα είναι υπεύθυνα για την πορεία τους και πρέπει να  ακολουθήσουν την κατεύθυνση που δίνουν οι Διαιτητές, συμπεριλαμβανομένων και των διαιτητών στις στροφές.

Η προσπέραση πάνω στις σημαδούρες ελέγχεται από διαιτητή και σε αυτή προτεραιότητα έχει το σκάφος που βρίσκεται πιο κοντά στην σημαδούρα.

Προκειμένου να καταταγούν στην τελική κατάταξη για τον αγώνα, όλα τα πληρώματα πρέπει να στρίψουν εξωτερικά από όλες τις σημαδούρες στροφών και πρέπει να ολοκληρώσουν το πλήρες πρόγραμμα όπως έχει οριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ    20. – Τερματισμός του Αγώνα

Ένα πλήρωμα έχει ολοκληρώσει τον αγώνα όταν η πλώρη του σκάφους του έχει περάσει την γραμμή τερματισμού μεταξύ των 2 σημαδούρων έχοντας όλα τα μέλη του πληρώματος μέσα στο σκάφος.

Όπου, προβλέπεται τερματισμός στην ακτή, ένα πλήρωμα θα έχει τερματίσει τον αγώνα όταν ο δρομέας που έχει οριστεί από κάθε πλήρωμα έχει διασχίσει την γραμμή τερματισμού ή έχει αγγίξει τη σημαία στην παραλία όπως απαιτείται.  Ένα πλήρωμα που δεν τηρεί αυτές τις προϋποθέσεις δεν θα πάρει κατάταξη στον αγώνα και στο αποτέλεσμα θα εμφανισθεί η ένδειξη ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ.

 

ΑΡΘΡΟ  21. – Ισοπαλίες

Όταν η σειρά τερματισμού μεταξύ δύο ή περισσοτέρων πληρωμάτων είναι πολύ κοντινή και πρέπει να καθοριστεί η διαφορά, τότε το αποτέλεσμα θα δηλωθεί ως ισοπαλία μεταξύ των εμπλεκόμενων πληρωμάτων. Εάν υπάρξει ισοπαλία, θα ισχύουν τα παρακάτω:

 1. Σε προκριματικό γύρο, εάν υπάρξει ισοπαλία μεταξύ πληρωμάτων και εάν μόνο ένα από τα πληρώματα προκρίνετε στον επόμενο γύρο, τότε - εάν υπάρχουν διαθέσιμα σκάφη γι αυτό τον σκοπό- όλα τα εμπλεκόμενα πληρώματα στην ισοπαλία θα προκριθούν στον επόμενο γύρο.
  Εάν δεν υπάρχουν επαρκή σκάφη διάθεσιμα τότε ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου και ο Διευθυντής Αγώνων, παρουσία των Αρχηγών των εμπλεκομένων Πληρωμάτων, θα πραγματοποιήσουν κλήρωση μεταξύ τους, για να καθοριστεί ποιο/α πλήρωμα/τα θα προκριθεί/ουν,  μέχρι της συμπλήρωσης του αριθμού των σκαφών που διατίθενται.
 2. Σε έναν τελικό, εάν προκύψει ισοπαλία μεταξύ πληρωμάτων, τότε θα πάρουν ίδια κατάταξη στην τελική σειρά και η επόμενη κατάταξη(εις) θα μείνουν κενές. Εάν η κατάταξη της ισοπαλίας είναι για θέση μεταλλίου τότε η Οργανωτική Επιτροπή θα παρέχει επιπρόσθετα μετάλλια.

 

ΑΡΘΡΟ 22  – Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής 

Ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής θα αναθέσει τα καθήκοντα σε κάθε μέλος της ΑΕ και θα επιβλέπει τις δραστηριότητές τους.  Θα προεδρεύει στις συναντήσεις και θα εξασφαλίζει τον κατάλληλο συντονισμό με την οργανωτική επιτροπή και ιδιαίτερα με τον Διευθυντή Αγώνων.

 

ΑΡΘΡΟ 23  – Σύσταση της Διαιτησίας

Κατ’ αρχήν η Επιτροπή Διαιτησίας θα αποτελείται από άτομα που εκτελούν τα παρακάτω καθήκοντα:

 • Τον Πρόεδρο της Αγωνοδίκου Επιτροπής
 • Τον Αφέτη
 • Τον Υπεύθυνο Άφεσης
 • Τον Διαιτητή Αγώνων
 • Τους Διαιτητές στα Σημεία των Στροφών
 • Τους Κριτές Τέρματος, ένας από τους οποίους θα είναι ο Υπεύθυνος Διαιτητής
 • Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ένα από την οποία θα είναι ο Υπεύθυνος.

Ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής, ο Αφέτης, το Κριτής Τέρματος, ο Διαιτητής του Αγώνα, ο Υπεύθυνος τερματισμού και ο Υπεύθυνος  της Επιτροπής Ελέγχου, πρέπει να  κατέχουν  άδεια Εθνικού Διαιτητή.

Στους Εθνικούς αγώνες Παράκτιας Κωπηλασίας η Αγωνόδικος Επιτροπή ορίζεται από τη Κ.Ε.Δ.

 

ΑΡΘΡΟ 24 – Ποινές

Οι διαιτητές μπορούν να επιβάλλουν τις παρακάτω ποινές ανάλογα με την περίπτωση παραβίασης των κανόνων: 

 1. Επίπληξη
 2. Ποινή χρόνου
 3. Κίτρινη Κάρτα (εφαρμόζεται στον επόμενο γύρο στον οποίο το πλήρωμα αγωνίζεται)
 4. Κόκκινη κάρτα ή αποκλεισμός (από όλους τους γύρους του αγώνα)
 5. Αποκλεισμός (από όλες τις κούρσες του αγώνα)

 

ΑΡΘΡΟ  25   – Ενστάσεις

25.1. Ένα πλήρωμα που υποστηρίζει ότι το αγώνισμα του δεν διεξήχθη κανονικά μπορεί να κάνει ένσταση στον Διαιτητή αμέσως μετά τον τερματισμό του αγωνίσματος και πριν φύγει από την περιοχή της γραμμής τερματισμού υψώνοντας το χέρι ένα μέλος του πληρώματος. Εκτός περίπτωσης ανωτέρας βίας. 

Ο εκπρόσωπος πληρώματος που υποστήριξε ότι το αγώνισμα του δεν διεξήχθη κανονικά πρέπει να υποβάλει μία γραπτή ένσταση στο Εκτελεστικό Γραφείο της Αγωνοδίκου Επιτροπής ή τη γραμματεία των αγώνων (σε πανελλήνια πρωταθλήματα) το αργότερο μέχρι μία (1) ώρα από την ανακοίνωση της κρίσης του διαιτητού, αναφορικά με την ένσταση. Προϋπόθεση για την υποβολή της γραπτής ένστασης είναι αυτή να έχει υποβληθεί προφορικά πριν το πλήρωμα βγει από το σκάφος και να έχει καταβληθεί παράβολο εφόσον προβλέπετε. 

Το ίδιο μπορεί να κάνει ο εκπρόσωπος του πληρώματος που  ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ή ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ, όπως επίσης πληρώματος που αμφισβητεί τα δημοσιευμένα - ανακοινωθέντα αποτελέσματα εντός μίας ώρας από της ανακοίνωσης τους.

Το Εκτελεστικό Γραφείο αποφασίζει εάν μία Ένσταση είναι δικαιολογημένη και θα λάβει την απόφαση πριν από τον επόμενο γύρο σειρών του συγκεκριμένου αγωνίσματος. Σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι δύο ώρες μετά την τελευταία σειρά της ημέρας.

Ενστάσεις για παραβάσεις ή παραλείψεις τρίτων ,οι οποίες είναι γνωστές πριν τον αγώνα, υποβάλλονται αμέσως πριν την  έναρξη, στην Αγωνόδικο Επιτροπή  εάν αυτή έχει συνέλθει, διαφορετικά στον Οργανωτή επιτροπή και συγχρόνως πρέπει να ενημερώνεται ο υπαίτιος.

            Είναι δυνατόν η Α.Ε. να απορρίψει την Ένσταση αυτή ακόμη και εάν αυτή υπεβλήθη τυπικά εντάξει, εφόσον κρίνει ότι ο Ενιστάμενος δεν ενημέρωσε τον υπαίτιο για το αντικείμενο της Ένστασης με σκοπό να επιτύχει τον αποκλεισμό από τον αγώνα αντιπάλου, ο δε υπαίτιος θα μπορούσε να επανορθώσει το σφάλμα ή την αμέλεια έστω και με καθυστέρηση.

Το Εκτελεστικό Γραφείο της  Αγωνοδίκου Επιτροπής θα αποφασίσει εάν η ένσταση ήταν δικαιολογημένη και θα πάρει την απόφασή του πριν τον επόμενο γύρο των αγώνων του σχετικού αγωνίσματος, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από δύο ώρες μετά το τελευταίο αγώνισμα της ημέρας.

Το Εκτελεστικό Γραφείο της Αγωνοδίκου Επιτροπής θα αποφασίσει σχετικά με την ένσταση και μπορεί να επιβάλει τις παρακάτω ποινές:

 1. Επίπληξη
 2. Ποινή χρόνου
 3. Κίτρινη Κάρτα (ισχύει για τον επόμενο γύρο στον οποίο το πλήρωμα αγωνίζεται)
 4. Κόκκινη κάρτα ή αποκλεισμός (από όλους τους γύρους του αγώνα που υπάρχει αμφισβήτηση)

Μετά την εφαρμογή της ποινής, εάν υπάρξει, το Εκτελεστικό Γραφείο μπορεί να πάρει επίσης επιπρόσθετα μέτρα για να αποκαταστήσει τις ευκαιρίες ενός πληρώματος που αδικήθηκε - όπου μπορεί να εφαρμοσθεί και όπου υπάρχουν προκριματικοί γύροι- επιτρέποντας στο σχετικό πλήρωμα να προχωρήσει στον επόμενο γύρο.

Στην περίπτωση διαμαρτυρίας σχετικά με τον τελικό ενός αγωνίσματος που έχει υποβληθεί μία ένσταση, η τελετή απονομών αυτού του αγωνίσματος δεν θα ακυρωθεί.  Εάν η μεταγενέστερη απόφαση της Αγωνοδίκου Επιτροπής  αλλάξει το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα τότε το επίσημο αποτέλεσμα θα αλλάξει ακολούθως και όπου θίγονται οι κατατάξεις για τα μετάλλια, τότε θα είναι απαραίτητη η εκ νέου απονομή μεταλλίων σύμφωνα με αυτή την απόφαση.

 

ΑΡΘΡΟ   26. – Εφέσεις

Έφεση εναντίον απόφασης της Αγωνοδίκου Επιτροπής υποβάλλεται στην ΕΚΟΦΝΣ εντός πέντε ημερών από της γνωστοποιήσεως της αποφάσεως στον ενδιαφερόμενο και συνοδεύεται υπό παραβόλου το οποίο ορίζετε από το Δ.Σ της ΕΚΟΦΝΣ .

Η ΕΚΟΦΝΣ υποχρεούται σε έκδοση αποφάσεως εντός δύο μηνών από της υποβολής της εφέσεως.

 

ΑΡΘΡΟ  27. – Επιτροπή Ελέγχου

Πέραν των άλλων καθηκόντων της, η Επιτροπή Ελέγχου σε αγώνες παράκτιας θα ελέγξει την σωστή εμφάνιση των αριθμών καταχώρησης των σκαφών και ότι αυτά τα νούμερα που απαιτείται να φωρούνται από τα μέλη των πληρωμάτων εμφανίζονται σωστά και η Επιτροπή θα καταγράψει τις λεπτομέρειες. Επίσης είναι υπεύθυνη για την σωστή συμπλήρωση της δήλωσης του αρχηγού κάθε πληρώματος κατά την είσοδο και έξοδο του από το νερό.

 

ΑΡΘΡΟ   28. – Ο Αφέτης και ο Κριτής στην Εκκίνηση

Ο Αφέτης και ο Κριτής Άφεσης, θα εξασφαλίσουν ότι ακολουθείται η σωστή διαδικασία εκκίνησης.  Ο Κριτής της Άφεσης δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει οδηγίες σε κανένα πλήρωμα για την ευθυγράμμιση τους στην Εκκίνηση, εκτός από την διαδικασία εκκίνησης από την ακτή. Συνεπώς, είναι αποκλειστική ευθύνη του πληρώματος να μην βρίσκεται μέσα στην νοητή γραμμή εκκίνησης, τη στιγμή που δίδεται το σήμα εκκίνησης.

 

ΑΡΘΡΟ  29. – Ο Διαιτητής

Ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή Αγώνων, θα αποφασίσουν για τον αριθμό των διαιτητών που θα επιβλέπουν το κάθε αγώνισμα.  Όπου υπάρχουν περισσότεροι από ένας διαιτητές, αυτοί θα έχουν ισότιμο ρόλο στους τομείς τους οποίους είναι υπεύθυνοι.

Ο Διαιτητής θα εξασφαλίσει την σωστή διεξαγωγή του αγωνίσματος και της ασφάλειας των κωπηλατών.  Πιο συγκεκριμένα, αυτός θα παρατηρεί εάν κάποιο πλήρωμα αποκτά κάποιο πλεονέκτημα ή αδικείται από τους αντιπάλους του ή από εξωτερικούς παράγοντες και θα επιβάλλει κατάλληλες ποινές στα πληρώματα που σφάλουν.  Ο Διαιτητής δεν δίνει οδηγίες για την πορεία του σκάφους στα πληρώματα.  Παρόλα αυτά, θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει ότι θα αποφευχθούν ατυχήματα.

Όλα τα ενεργά σκάφη των Διαιτητών θα φέρουν μία αναγνωριστική σημαία ή κάποιο χαρακτηριστικό για να ξεχωρίζουν από τα άλλα σκάφη που κινούνται στο νερό.

Εάν κριθεί απαραίτητο, ο Διαιτητής μπορεί να επιβάλλει ποινές κατά τη διάρκεια του αγώνα.  Μπορεί επίσης να σταματήσει τον αγώνα, να επιβάλλει κάθε απαραίτητη ποινή και να ζητήσει την επανεκκίνηση του αγώνα είτε από την εκκίνηση ή από κάποιο άλλο σημείο (στην αυτή την περίπτωση μπορεί να διατάξει τα πληρώματα να επανεκκινήσουν στις θέσεις που είχαν τη στιγμή που σταμάτησε ο αγώνας) είτε αμέσως ή αργότερα.  Στην τελευταία περίπτωση αποφασίζει ο ίδιος για την νέα ώρα εκκίνησης σε συνεννόηση με τον Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής και θα ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα πληρώματα.

Σε περίπτωση που ο Διαιτητής έχει σοβαρή αμφιβολία εάν το εμπόδιο επηρέασε το αποτέλεσμα της κούρσας ή θεωρεί ότι το εμπόδιο δεν ήταν σημαντικό, μπορεί να αρνηθεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή μπορεί να λάβει μέτρα που ο ίδιος κρίνει ότι ταιριάζουν στις περιστάσεις.

Ο Διαιτητής μπορεί επίσης να επιτρέψει την συνέχιση της κούρσας και να επιβάλλει ποινές αφού η κούρσα τελειώσει.  Όμως, όταν σε ένα πλήρωμα πρόκειται να επιβληθεί ποινή χρόνου ο Διαιτητής θα πρέπει να κάνει κάθε προσπάθεια να ενημερώσει το πλήρωμα τη στιγμή που επιβάλλεται η ποινή λέγοντας στο πλήρωμα: «(Νούμερο Σκάφους!)» - «(λόγος για την ποινή)!» - Χρόνος ποινής! (60 δευτερόλεπτα)!».  Ο Διαιτητής ταυτόχρονα θα δείξει στο πλήρωμα έναν λευκό πίνακα εμφανίζοντας το κείμενο «Ποινή 60δευτ».

 

ΑΡΘΡΟ  30. – Κριτές Τέρματος

Οι Κριτές τέρματος καθορίζουν την σειρά με την οποία οι πλώρες των σκαφών διασχίζουν την γραμμή τερματισμού.

Σε περίπτωση τερματισμού στην Ακτή αυτοί θα καθορίσουν την σειρά στην οποία ο καθορισμένος κωπηλάτης-δρομέας θα περάσει την γραμμή τερματισμού ή θα αγγίξει τη σημαία όπως απαιτείται.

Αυτοί θα βεβαιώσουν ότι ο αγώνας ολοκληρώθηκε καλώς και θα είναι υπεύθυνοι για την επικύρωση των αποτελεσμάτων.

 

ΑΡΘΡΟ  31. – Υγεία των Αθλητών

Κάθε διαγωνιζόμενος είναι υπεύθυνος για την υγεία του και την φυσική του κατάσταση. Για τους κωπηλάτες της Παράκτιας, είναι προσωπική τους ευθύνη να υποβληθούν σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, πριν τους αγώνες.

Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος και τον αθλητικό νόμο όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Συμπληρωματικά πρέπει να υπογράφεται από κάθε συμμετέχοντες,  η σχετική υπεύθυνη δήλωση για την ανάληψη ευθύνης για τη συμμετοχή  του σε αγώνες Παράκτιας Κωπηλασίας.

 

ΑΡΘΡΟ 32. Τροποποιήσεις

Τροποποιήσεις στο παρόν, ψηφίζονται από Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα ψήφου σωματείων-μελών της Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ.

 Η γνώμη της ΚΕΔ είναι  δεσμευτική όταν πρόκειται για καθαρά τεχνικά – αγωνιστικά θέματα.  

 

ΑΡΘΡΟ 33. Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αποτελούμενος από 33 άρθρα, ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 17 Μαρτίου 2018 και θα τεθεί σε ισχύ, ευθύς ως εγκριθεί από τον αρμόδιο Υπουργό για θέματα Αθλητισμού.