Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ. Σ. της ομοσπονδίας στην 7η συνεδρίαση του την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 αφού έλαβε υπόψη την από 29/4/2024 επιστολή της Γ. Γ. Α. (επισυνάπτεται) με θέμα: «Ανάθεση Καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών  ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν στο Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2024-2025», αποφάσισε την προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Κ.Φ.Α. κλάδου ΠΕ11. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στην Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. έως 20η Μαΐου 2024:

 

  • Σχετική αίτηση ενδιαφερόμενου προς  Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. με αναγραφή του όρου «η αίτηση  έχει θέση ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ»
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Υπεύθυνη δήλωση (Ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του αθλητικού νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου ή για αδικήματα βίας  στους αθλητικούς  χώρους ή χρήση ή διάθεση ουσιών φαρμακοδιέγερσης κλπ.)

  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει :

  1. Να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος για το άθλημα της ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ.
  2. Να μην έχουν σύμβαση συνεργασίας με σωματείο ή εάν πάρουν απόσπαση αυτή να λήγει πριν την 31ηΑυγούστου του 2024.
  3. Να μπορούν να διαμείνουν στα κοινόβια και τις αποστολές των εθνικών ομάδων εντός ή εκτός Ελλάδος για όσο διάστημα απαιτούν οι αγώνες ή η προετοιμασία των αθλητών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ