Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

89ο ΠΑΝ.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ